Visa allastudier.se som: Mobil

Konst- och bildvetenskap II: teori och metod

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Konst- och bildvetenskap II: teori och metod

Kursen omfattar studier av och övningar i att tillämpa konst- och bildvetenskapliga forskningsmetoder, inklusive frågeformulering, bildanalys, kontextualisering, källkritik, etiska aspekter, och referenshantering.

Förkunskaper

Konst- och bildvetenskap I, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid kursens början.