Visa allastudier.se som: Mobil

Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid

Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst

Kursen omfattar studier av bild, konst, arkitektur och design från 1900- och 2000-talet utifrån begreppen modernitet, modernism, postmodernism och globalisering. Nya mediers användning inom konst och visuell kultur under samma period fokuseras, liksom utomeuropeiska kulturers inflytande på västerländsk kultur. Vidare diskuteras hur visuella och arkitektoniska gestaltningar avspeglar makt, klass, genus och etnicitet under samma period.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet