Visa allastudier.se som: Mobil

Kulturgeografi III

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Kulturgeografi III

Kursen erbjuder fördjupade kunskaper i att studera och analysera olika geografiska skeenden och problem utifrån aktuell ämnesteoretisk utveckling. Kursen erbjuder dessutom möjligheter till specialiserade studier och inriktningar som anknyter till aktuell forskning och/eller utbildningsprogram inom ämnet. I kursens första hälft behandlas avancerad kulturgeografisk teori och metod. Kursens andra hälft innebär ett självständigt arbete som redovisas i form av en uppsats. Kursen ger ämnesteoretisk behörighet att söka till forskarutbildning i kulturgeografi.

Förkunskaper

60 hp godkända kurser inom kulturgeografi, eller turism och/eller geografi med inriktning mot kulturgeografi, samt godkänt projektarbete/uppsats på G1F-nivå (7.5 hp). Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet