Visa allastudier.se som: Mobil

Kulturvetenskaplig metod II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Kulturvetenskaplig metod II

I kursen ges en fördjupad orientering i centrala kulturvetenskapliga metoder och teoretiska utgångspunkter för analys av kultursektorn och dess förutsättningar, verksamhetsfält och uttryck. Orienteringen görs mot bakgrund av vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska traditioner och förhållningssätt. En grundläggande utgångspunkt för översikten av de kulturvetenskapliga metoderna och teorierna är aktuell kulturpolitik, där den teoretiska kunskapens praktiska och sociala dimensioner fortskridande problematiseras. I kursen ingår även en orientering i aktuell kulturpolitisk forskning i Norden med betoning på kulturvetenskaplig metod och teori.

Förkunskaper

Minst 60 hp Kulturstudier vari ska ingå KVGBM1 Kulturvetenskapliga metoder I 7.5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet