Visa allastudier.se som: Mobil

Läsutveckling och läsundervisning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Läsutveckling och läsundervisning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv i svenskämnet. Kursen behandlar tidig läs- och skrivinlärning och strategier för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under kursen tillägnar sig studenten förståelse och färdigheter för att möta en heterogen elevgrupp och därmed är flerspråkighets- och jämställdhetsperspektiv centrala. Kursen behandlar teoretiska perspektiv på och arbetssätt för elevers läsutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. Centralt i kursen är hur olika modeller och läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen. Ett annat moment i kursen handlar om analys av skönlitteratur med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga begrepp och didaktiska metoder för att bearbetning av litteratur, såväl sakprosa som skönlitterära texter. Ytterligare ett moment i kursen är muntligt berättande som pedagogiskt verktyg samt hur ett flerspråkighets- och interkulturalitetsperspektiv kan beaktas i undervisningen i ämnet svenska.

Förkunskaper

S1GDK1 Tidig läs- och skrivutveckling. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Läsutveckling och läsundervisning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön