Visa allastudier.se som: Mobil

Ledarskapets psykologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Ledarskapets psykologi

I kursen tillägnar sig studenten grundläggande vetenskaplig kunskap om ledarskap utifrån en organisationspsykologisk, samhällelig och historisk kontext. Kommunikationens betydelse i ledarskap belyses och analyseras utifrån individ- och organisationsperspektiv med hjälp av rollspel. Olika psykologiska modeller och teorier om konflikter i organisationer presenteras och diskuteras i relation till olika ledarskapsperspektiv. En konflikt analyseras utifrån olika förklaringsmodeller och värdering sker av lämpliga strategier för att förebygga och hantera konflikten. Under handledning planerar och genomför studenten en organisationsanalys som sedan analyseras och diskuteras med hjälp av adekvat psykologisk teori och empiri. Betydelsen av mångfald och genus i relation till ledarskap presenteras även i kursen.Undervisningen sker genom föreläsningar, grupparbeten och gruppredovisningar, praktiska övningar och seminarier. Kursen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier och genomför övningar på egen hand.Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Minst 15 hp inom kursen PSGA34 Psykologi A - en översikt 30 hp, eller minst 15 hp inom kursen PSGA38 Psykologi - grunder 30 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet