Visa allastudier.se som: Mobil

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Kursen baseras på föreläsningar och specifika exempel på destinationsmarknadsföring. I kursen betonas hur platsers identitet och image utvecklas och hur olika symboler kan användas för att bygga upp och marknadsföra turism. Under kursen introduceras studenten i marknadsföringens begrepp och verktyg i teori och praktik med fokus på tjänste- och turismverksamheter. Studenten lär sig analysera hur platser och turismattraktioner lyfts fram och behandlas i form av bild och text. Studenten får under kursens gång i uppgift att ta fram en kommunikationsplan för en turismdestination. Vidare betonas etiska och hållbarhetsperspektiv inom marknadsföring av turism.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet