Visa allastudier.se som: Mobil

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Delkursen utgör en metodologisk och metodmässig fördjupning. Här behandlas några olika metodologier och forskningsstrategier, med avseende på bland annat generaliseringar, slutledningar, förklaringsansatser och teoriers roll i forskningen. Detta utgör verktyg för att bättre kunna reflektera över konsekvenserna av metodologiska och strategiska val under olika faser av forskningsprocessen.

Förkunskaper

90 hp varav minst 15 hp examensarbete i något samhällsvetenskapligt huvudområde. Svenska kurs B/Svenska 2 kurs B samt Engelska kurs A.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet