Visa allastudier.se som: Mobil

Miljökemi för civilingenjörer

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Klassrum

Miljökemi för civilingenjörer

Praktiska övningar sker i form av exkursion/er och laboration/er vilka tränar provtagningsmetodik och laborationssäkerhet och mätmetoder inom miljöanalys.I övningar tränas analys av etiska dilemman med hjälp av metoder som cost/benefit, försiktighetsprincipen och polluter pays-principen.Kursinnehåll: - Miljökemi som användbart verktyg. Samband mellan olika miljöproblem. Användning av reaktionshastigheter och jämviktskonstanter i beräkningar för att bedöma olika reaktionsvägars betydelse, och för att beräkna koncentrationer av ämnen. Jämvikter mellan gaser och vätskor (Henrys lag).- Stratosfäriskt ozon - bildning och nedbrytning, naturliga och människoskapade katalysatorer, hur ozonhål uppstår.- Troposfäriskt ozon - fotokemisk smog, samspelet hos kväveoxider, ozon, kolväten och ljus, primära och sekundära föroreningar.- Försurning - hur kväveoxider och svaveloxider reagerar till försurande ämnen, alkalinitet, buffertsystem.- Klimatförändring - växthusgasers absorption av värmestrålning, karbonatsystemet, aerosoler, viktning av växthusgaser.- Övergödning - fosfatkemi, mikrobiologiska processer omfattande fosfor och kväve, BOD, COD.- Miljögifter - organiska miljögifter och toxisk ekvivalens, tungmetaller, spridning och effekter.- Försöksplanering - olika metoder att planera undersökningar så att de ger användbar information.- Mätvärdesbehandling - felfortplantning, konfidensintervall, mätdataanalys, osäkerhetsbedömning.

Förkunskaper

Miljökurs på A-nivå (7,5 hp), exempelvis Hållbar utveckling för ingenjörer. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljökemi för civilingenjörer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön