Visa allastudier.se som: Mobil

Modern experimentell fysik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Modern experimentell fysik

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper om och färdigheter i att planera och utföra vetenskapliga experiment inom den moderna fysiken, samt skriftligt presentera problemställningar och resultat av dessa experiment. Kursen syftar också till fördjupning av kunskaperna inom kvantfysik, fasta tillståndets fysik och nanovetenskap, samt till kontakt med aktuell forskning.

Förkunskaper

För tillträde till kursen fordras godkända kurser i fysik omfattande 45 hp och matematik omfattande 30 hp, innefattande kurserna Kvantfysik I och Fasta tillståndets fysik, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet