Visa allastudier.se som: Mobil

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

-Olika typer av respiration och fotosyntes, inklusive därtill kopplad ATP-syntes samt den termodynamiska kopplingen mellan redox-, membrantransport-, och fosfatöverföringsreaktioner.-Fermentationer och substratnivåfosforylering, inklusive reaktionsmekanistiska och termodynamiska aspekter.-Biosyntetiska reaktionsvägar: glukoneogenesen, pentosfosfatvägen och Calvincykeln, citronsyracykeln i dess biosyntetiska roll och glyoxalatcykeln, biosyntes av fettsyror, steroider och terpener, översikt över biosyntesen av aminosyror med några exempel på ingående reaktioner, samt översikt över nukleotidmetabolismen.-Prokaryot genexpression och proteinbiosyntes.-Termodynamiska och kinetiska aspekter på proteiners stabilitet och vikning. -Odling och tillväxt av mikroorganismer i bioreaktorer, samt kontroll av processbetingelser.-Regelverk för genetiskt modifierade mikroorganismer.-Separationsprocesser för rening av bioreaktorprodukter.-Exempel på processer för produktion av mindre molekyler och processer för produktion av rekombinanta proteiner i bioreaktorer.-De kemiska grunderna för enzymkatalys.-Steady-state kinetik: Michaelis-Menten ekvationen och kinetisk beskrivning av reversibel inhibering av enzymer.-Användning av enzymer i löst eller immobiliserad form i tekniska processer inom pappers- och massaindustri, produktion av biobränslen, och produktion av livsmedel.- I kursen ingår inlämningsuppgifter och laborationer, se vidare under Examination.

Förkunskaper

Registrerad på minst 60 hp kurser inom civilingenjörsprogrammet, inriktning kemiteknik, vid Karlstads universitet, varav minst 45 hp godkända, eller registrerad på minst 60 hp kurser kemi, varav 45 hp godkända. De kurser som den sökande varit registrerad på ska innefatta grundkurs i biokemi, molekylärbiologi eller motsvarande om minst 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.