Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi för Pol. Kand

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Nationalekonomi för Pol. Kand

Kursen består av de två delkurserna Mikroekonomi (15 hp) och Makroekonomi (15 hp).Delkursen Mikroekonomi består av två delar. Den första delen inleds med en presentation av grundläggande ekonomiska frågor och en diskussion om vad nationalekonomi egentligen är. Därefter diskuteras hur samspelet mellan konsumenter och producenter bestämmer priser, produktion och konsumtion på en fri marknad. Samhällsekonomisk effektivitet diskuteras och olika hinder för effektivitet såsom miljöförstöring och bristande konkurrens presenteras. Vidare diskuteras olika ekonomisk-politiska ingrepp i en marknadsekonomi. Den andra delen av delkursen tillämpar konsumtionsteorin för att beskriva olika typer av individuella beslut. Synen på människan som rationell nyttomaximerare diskuteras, liksom den kritik som vuxit fram inom psykologi och som kallas beteendeekonomi. De teoretiska modellerna tillämpas på olika beslutssituationer och marknader. Dessutom diskuteras flera exempel på modern empirisk forskning.Delkursen Makroekonomi består av två delar. Den första delen inleds med nationalräkenskaper, varefter marknadsräntor och växelkurser introduceras. En förklaringsmodell till konjunkturväxlingar presenteras, varefter stabiliseringspolitik och makroekonomiska skolbildningar diskuteras. Den andra delen av delkursen behandlar drivkrafterna bakom internationell handel och vinsterna av internationell arbetsdelning. Orsaker och konsekvenser av internationell faktorrörlighet, av både kapital och arbete, diskuteras. Handelspolitiska åtgärder belyses och orsaker till protektionism diskuteras. Orsaker till att vissa länder är fattiga och andra är rika, samt biståndets politik och ekonomi diskuteras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A) samt- minst 15 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hpMotsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi för Pol. Kand

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön