Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi - fortsättningskurs

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Nationalekonomi - fortsättningskurs

Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 Kvantitativa metoder i nationalekonomi (6 hp)Delkursen inleds med en repetition av grundläggande aritmetik och ekvationslösning och fortsätter med envariabelanalys, differentialkalkyl och optimering. Därefter behandlas kortfattat multivariat analys och optimering samt optimering under bivillkor. Undervisningen koncentreras på de delar som används mest inom nationalekonomi och är inriktad på tillämpad matematik och praktisk färdighet att lösa problem. Slutligen behandlas sannolikhetslära och inferens.Delkurs 2 Mikroekonomi (7.5 hp) Under delkursen fördjupar och breddar studenten sina kunskaper i mikroteori jämfört med tidigare kurser. Vidare studeras konsumtions-, produktions-, och allmän jämviktsteori med hjälp av analytiska metoder. Områden som berörs är till exempel individens efterfrågefunktion, avslöjade preferenser, inkomst- och substitutionseffekt, intertemporala val, val under osäkerhet, spelteori, partiell och allmän marknadsjämvikt. Dessutom studeras välfärdsteori med en grundlig genomgång av varför marknaden kan misslyckas på grund av externa effekter, kollektiva nyttigheter och informationsbrister (asymmetrisk information).Delkurs 3 Makroekonomi (7.5 hp)Delkursen inleds med en repetition av grundläggande nationalräkenskapsbegrepp och definitioner av olika makroekonomiska storheter, såsom brutto- och nettonationalprodukt, nationalinkomst, handels- och bytesbalans, konsumentprisindex, inflation och arbetslöshetsgrad. Därefter diskuteras sambandet mellan den reala och monetära sidan av ekonomin och hur efterfrågan och utbud på pengar bestämmer pris- och räntenivå. Sambandet mellan tillväxt i penningmängden och inflationstakten behandlas och de sociala kostnaderna av inflation diskuteras. Förutsättningarna för både penning- och finanspolitik i en liten öppen ekonomi är nästa tema vilket knyts samman med en diskussion av olika typer av växelkursregimer och vilka konsekvenser dessa har för effektiviteten i olika penning- och finanspolitiska åtgärder. Resten av delkursen behandlar problem med arbetslöshet, långsiktig tillväxt och konsekvenserna av bestående underskott i den offentliga sektorns budget.Delkurs 4 Ekonometri (6 hp)Under delkursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper i statistiska metoder som tillämpas inom området nationalekonomi. Olika typer av modeller, främst regressionsmodeller och enkla tidsseriemodeller, presenteras. Vidare behandlas olika metoder inom inferensteori samt diagnostiska tekniker för att utvärdera modellerna. Inom regressionsanalys behandlas enkel linjär regression, multipel regression, multikollinearitet, heteroskedasticitet och autokorrelation.Delkurs 5 Uppsats (3 hp)Delkursen löper parallellt med övriga delkurser och syftet är att studenten ska genomföra en egen studie av ett mikro- eller makroekonomiskt problem med hjälp av ekonometri. Kunskaper från samtliga delkurser används således och samtidigt utgör delkursen en träning inför kommande uppsatsarbeten.

Förkunskaper

Nationalekonomi 30 hp, Statistik 15 hp.Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi - fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön