Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi

Delmomentet om mikroekonomisk teori utgår från grundläggande nationalekonomiska principer, t.ex. att väga kostnader mot fördelar, principen om avtagande avkastning och alternativkostnadsbegreppet. Genom dessa principer studeras hur hushållens konsumtionsbeteende påverkar efterfrågan på varor och tjänster och hur producenternas produktions- och kostnadsstruktur påverkar utbudet av varor och tjänster. I delmomentet behandlas också hur den offentliga sektorn genom skatter och regleringar kan påverka en marknad, och hur dessa kan användas för att öka välfärden vid t.ex. informationsproblem, miljöproblem och bristande konkurrens som monopol och oligopol.Delmomentet om makroekonomisk teori förklarar aggregerade storheter som total produktion och dess användning, inflation, arbetslöshet, statsbudget och bytesbalans. Teorin visar också hur dessa storheter påverkar varandra. Delmomentet visar den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar. Ekonomisk politik delas upp i finanspolitik, som direkt påverkar reala storheter i ekonomin och i penningpolitik, som påverkar den reala ekonomin indirekt genom räntan och inflationen. Olika växelkurssystem presenteras liksom den ekonomiska politikens skilda förutsättningar inom olika växelkurssystem. En uppdelning inom makroteorin är mellan långsiktig tillväxt och kortsiktiga fluktuationer. Drivkrafterna bakom var och en av dessa förklaras.

Förkunskaper

Antagen till Civilingenjör Industriell ekonomi (TACIE).

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön