Organisationens psykologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Karlstad

Organisationens psykologi

Kursen består av två delkurser.Delkurs 1 - Kommunikation och samtalsfärdighet (4,5 hp)Delkursen ger en introduktion till teoretiska modeller och teorier för hur vi människor kommunicerar med varandra. Faktorer och processer presenteras och diskuteras som underlättar respektive hindrar kommunikationen mellan människor. Studenten tränar på samtalsmetodiska färdigheter genom rollspel som spelas in och analyseras med hjälp av begrepp och modeller inom vetenskaplig kommunikationsteori med fokus på individ, relation och samspel.Undervisningen sker genom föreläsningar, grupparbeten och -redovisningar, rollspel och seminarier. Undervisningen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena aktivt bedriver litteraturstudier och genomför praktiska övningar i samtalsmetodik på egen hand.Delkurs 2 - Grupp-, organisations- och arbetspsykologi (10,5 hp)I delkursen beskrivs grundläggande teoretiska perspektiv, teorier och begrepp inom grupp-, organisations- samt arbetspsykologi. I delkursen presenteras och diskuteras vidare psykologiska effekter av arbete på hälsa samt evidensbaserade åtgärder som syftar till att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Studenten får under delkursen analysera olika processer i organisationer och arbetslivet för att undersöka hur organisationens prestationsförmåga påverkas av organisatoriska, gruppsykologiska och individuella faktorer. Betydelsen av mångfald och genus i relation till organisationen presenteras även i delkursen.Undervisningen sker genom föreläsningar, grupparbeten, redovisningar, praktiska övningar och litteraturseminarier. Undervisningen bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena aktivt bedriver litteraturstudier på egen hand.

Förkunskaper

Minst 15 hp inom kursen PSGA34 Psykologi A - en översikt 30 hp, eller minst 15 hp inom kursen PSGA38 Psykologi - grunder 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Organisationens psykologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön