Visa allastudier.se som: Mobil

Organisk kemi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Organisk kemi

Kursen består av en teoridel och en laborationsdel, som examineras var för sig.Teoridelen innefattar:-Tillämpning av bindningslära för organiska molekyler.-Nomenklatur för organiska molekyler och olika former av grafiska beskrivningar av deras strukturer. -Struktur och och de viktigaste reaktionerna vid tillverkning av alkaner, alkener, alkyner, aromater, alkylhalider, alkoholer, etrar, karbonylföreningar och aminer, och vid deras användning för syntesändamål med exempel på produkter och processer som används i samhället.-Reaktionsmekanismer för urval av ett additions-, substitutions-, eliminerings- och omlagringsreaktioner innefattande grupperna av substanser ovan.Laborationsdelen innefattar:- Skydds- och säkerhetsföreskrifter- Enklare synteser som innehåller enhetsoperationerna extraktion, filtrering, omkristallisation och destillation- Tunnskiktskromatografi och bestämning av smältpunkt- Rapportskrivning och rutiner för anteckningar i laborationsjournal.Om du väljer att läsa kursen som en distanskurs så gäller att du måste komma till Karlstads universitet för att praktiskt genomföra laborationer eller andra obligatoriska moment, de ligger koncentrerat vid så kallade "innedagar". En tumregel är två innedagar per 7,5 hp, men det kan variera från kurs till kurs.

Förkunskaper

Varit registrerad på kurs Materia (CBGAM0; 7,5 hp) eller Inledande kemi (KEGA21; 7,5 hp), eller motsvarande.