Visa allastudier.se som: Mobil

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Kursens syfte är att ge kunskap i analys och problemförståelse kring samhällets personskaderisker. Kursen innebär i väsentliga delar en metodmässig introduktion till kvantitativ riskanalys, med särskilt fokus på epidemiologisk metod. Inledningsvis behandlas risk som begrepp tillsammans med andra centrala begrepp såsom olycka och skada. Kursen ger en överblick över samhällets skadepanorama i statistisk belysning, samt aktuella utvecklingstendenser. Metoder för riskanalys baserad på epidemiologisk metod och kännedom om viktigare datakällor, klassifikationssystem och insamlingsmetoder gås igenom och görs till föremål för övningar. Vidare omfattar kursen kunskap om de fysiologiska och psykologiska egenskaper som är gränssättande för människans sårbarhet vid yttre påkänningar beroende på ålder och kön, samt yttre riskfaktorer för skadeexponering. Frågeställningar med anknytning till kursens tema identifieras och behandlas av studenterna i form av individuella inlämningsuppgifter, gruppdiskussioner och seminarier.Kursen ges på halvfart. Undervisningen sker huvudsakligen på distans med två korta perioder förlagda till campus (KAU) i början respektive slutet av kursen. Undervisning vid campus består av dels föreläsningar, dels seminarier med redovisningar, opponentskap och diskussion. Seminarierna är betygsgrundande och därför obligatoriska.Kursupplägg och arbetsformer bygger på idén om ett problembaserat lärande och en deltagande pedagogik. Genom ett självständigt kunskapssökande, integrerat med inlämningsuppgifter och opponering på andras arbeten, ges studenterna tillfälle till träning i kritisk värdering och problemlösning.

Förkunskaper

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp. Motsvarandebedömning kan göras. Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller B eller motsvarande.