Visa allastudier.se som: Mobil

Politikens institutioner

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Politikens institutioner

Kursen tar sin utgångspunkt i ett politikbegrepp som fokuserar på politiska institutioners olika funktioner i olika styrelseskick. Fokus är riktad mot konstitutionell utformning av institutioner och tillhörande processer på lokal, regional och nationell nivå med utgångspunkt i Sverige, men också i jämförelse med andra länder. Grundläggande statsvetenskapliga begrepp presenteras, diskuteras och jämförs för att kunna förstå politiska institutioners betydelse, funktioner och sammansättning i olika politiska system, där styr- och kontrollmedel, statsorganens olika institutioner och politiska partier lyfts fram som centrala komponenter. De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i politisk analys, som till exempel policyanalys och komparativ analys.Kursen ges helt på distans via vår kursplattform Canvas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.