Visa allastudier.se som: Mobil

Positiv psykologi och hälsa

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Positiv psykologi och hälsa

Positiv psykologi och hälsa (15hp) är en fristående kurs i psykologi som tillsammans med den fristående kursen Forskningsmetodik och fördjupningsarbete (15hp) (Kurskod: PSGB06) utgör det som tidigare kallades B-kurs i psykologi. Kursen positiv psykologi och hälsa består av två delkurser:Delkurs 1 - Positiv psykologi och lycka (7,5 hp)I delkursen behandlas grunderna i positiv psykologi samt människans subjektiva välbefinnande.Utifrån centrala begrepp och teorier inom positiv psykologi tillägnar sig studenten förståelse förmänniskans psykologiska resurser och kompetenser. Inom delkursen ges ett vetenskapligt perspektiv på vad som bidrar till välbefinnande och livskvalitet. Strategier för subjektivt välbefinnande presenteras och tillämpas under delkursens gång. Undervisning sker genom föreläsningar, fältexperiment, workshops samt gruppdiskussioner. Studenten förväntas även självständigt söka efter relevanta artiklar inom aktuella områden.Delkurs 2 - Stress, hälsa och coping (7,5 hp)I delkursen får studenten lära sig centrala begrepp och teorier inom det hälsopsykologiska fältet och tillägnar sig förståelse för fenomenen stress, hälsa och coping samt resiliens. I delkursen behandlas hur fysisk och psykisk hälsa kan relateras till varandra samt vilka vanliga risk- och friskfaktorer som finns. Olika exempel på tillämpningar av hälsopsykologisk kunskap presenteras och dessas lämplighet diskuteras. Aktuella samhällsfrågor diskuteras utifrån hälsopsykologiska begrepp och teorier.

Förkunskaper

Minst 15 hp inom kursen PSGA34 Psykologi A - en översikt, 30 hp, eller minst 15 hp inom kursen PSGA38 Psykologi - grunder, 30 hp, eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Positiv psykologi och hälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön