Visa allastudier.se som: Mobil

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

I kursen vidgar och fördjupar den studerande sina kunskaper om gränsöverskridandet mellan poststrukturalismens teorier och postmodernistisk skönlitteratur under perioden 1966 till 1997, utvecklar sin förmåga att problematisera historieskrivningens traditioner samt ökar därigenom sin litteraturvetenskapliga kompetens. Den studerande vinner också fördjupad förmåga att identifiera vetenskapliga problem och föra självständiga resonemang kring dessa.Kurslitteraturen väljes i samråd mellan läraren och den studerande.En läskurs innebär självstudier.

Förkunskaper

Litteraturvetenskap 1-90 hp eller motsvarande.