Visa allastudier.se som: Mobil

Praktik: kulturstudier

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Praktik: kulturstudier

Kursen utgörs av en praktikperiod om tio veckor inom kultursektorn. Studenten arbetar själv för att finna en lämplig praktikplats, men har rätt till hjälp från kursansvarig, och upprättar tillsammans med utsedd handledare på arbetsplatsen en arbetsplan för praktikperioden. Arbetsplanen ska godkännas av kursansvarig lärare och i kursen ingår kontinuerlig handledning på distans med kursansvarig lärare.

Förkunskaper

Minst 60 hp inom Kulturvetarprogrammet (HGKVP).

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet