Visa allastudier.se som: Mobil

Produkters kemi D

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Produkters kemi D

Med en produkts livcykel menas i den här kursen att med ett hållbart perspektiv;- Välja råvaror.- Studera produktionsprocessen.- Kvalitetskontrollera process och färdig produkt.- Analysera produktutvecklingspotential.- Studera hur produkten används.- Studera återvinning och destruktion av produkten.Kursen är uppdelad i tre delar. Del 1 kommer att behandla en skogsindustriell produkt. Det kan variera från ett kurstillfälle till ett annat, exempel på produktområden är: papper, cellulosa och textilråvara.Del 2 kommer att behandla en kemibaserad produkt. Det kan variera från ett kurstillfälle till ett annat, exempel på produktområden är: läkemedel, färg, livsmedel och plast.För varje område ska lärandemål 1-3, samt del av lärandemål 5 uppnås av studenten. För det första produktområdet examineras lärandemålen i grupp medan studenterna arbetar individuellt för det andra produktområdet.Del 3 av kursen innehåller ett projekt, där varje student får välja en produkt och tillämpa kunskaperna från del 1 och del 2 av kursen för att beskriva produktens livscykel. Studenten genomför projektet individuellt. För att bli godkänd på projektet ska lärandemål 1-5 uppnås. Vid den obligatoriska redovisningen får studenterna ta del av varandras projekt vilket gör att vid kursens slut har studenten tagit del av livscykeln för många olika produktområden. Genom opponeringen säkerställs att studenten är inläst på sitt eget och ytterligare något produktområde.

Förkunskaper

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.Registrerad på minst 90 hp kemi, varav 75 hp godkända.För studenter på civilingenjörsprogrammet med inriktning kemiteknik gäller att minst 120 hp inom programmet ska vara godkända.Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet