Visa allastudier.se som: Mobil

Produktion och konsumtion inom turism

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Produktion och konsumtion inom turism

Under kursen betonas varugörandets process inom besöksnäringen ur såväl producent- som konsumentperspektiv. Studenten utvecklar sin förmåga att kritiskt granska hur turism som fenomen kan ses som en del av konsumtionskulturens framväxt utifrån såväl ett klass-, genus- som etnicitetsperspektiv. Utgångspunkten är att ge studenten verktyg för att förstå hur konsumtionsmönster, livsstilar och val styr konsumenternas upplevelse av en turismtjänst. Studenten tillägnar sig därigenom redskap att utveckla nya turismtjänster utifrån en förståelse av människors individuella förutsättningar och behov. Studenten ges grundläggande kunskap i metoder för att arbeta med användardriven innovation och upplevelser inom turism. Vidare ges studenten färdigheter i till exempel gestaltning, samt narrativa och pedagogiska metoder vid paketeringen av turismtjänster.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön