Visa allastudier.se som: Mobil

Produktionssystem IoD

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Produktionssystem IoD

Kursen är en grundläggande kurs inom området produktion. Den knyter samman följande delområden till ett system: hållbarhet, organisation, layout och flöde, produktionslogistik, lean produktion, produktionsberedning, produktionsekonomi, kvalitetsmetoder. Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper i delmomenten och få ett helhetsperspektiv på produktionssystemets processer.

Förkunskaper

Maskinteknik 30hp där mekanik, hållfasthetslära och material skall ingå samt konstruktionsteknik 7,5 hp och tillverkningsteknik 7,5 hp, eller är registrerad på program TGHID. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet