Visa allastudier.se som: Mobil

Projektarbete kring framtidens material

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Projektarbete kring framtidens material

Människans livsvillkor har alltid varit beroende av hur vi har kunnat använda oss av materialen i vår omvärld, och människans utveckling korresponderar mot utveckling av nya material; sten-, brons-, stål och halvledarmaterial. Kursen tar upp avancerade konstruktions- och funktionsmaterial utvecklade under senare tid och sådana med en potential för framtiden. Kursen ges i form av en projektuppgift med parallella föreläsningar, där studenten tillägnar sig kunskaper kring avancerade materials mekanik och uppbyggnad samt färdigheter i utvärdering av materialegenskaper. Projektuppgiften genomförs i grupp och redovisas med skriftlig rapport och muntlig presentation.

Förkunskaper

Maskinteknik 75 hp, inklusive materialtekniska kurser 20 hp och hållfasthetslära 7,5 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet