Psykologi - grunder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Psykologi - grunder

Kursen omfattar tre delkurser.Delkurs 1 - Introduktion till psykologi (15 hp)Psykologins vetenskapshistoriska och vetenskapsfilosofiska utveckling till en modern vetenskap presenteras med utgångspunkt i centrala begrepp, teorier och perspektiv. Delkursen behandlar också grundläggande teorier om biologiska och kognitiva aspekter av beteende, inlärning och betingning, sensation, perception, uppmärksamhet, minne, språk, intelligens, motivation, emotion, stress och hälsa, psykiska störningar och behandling av psykiska störningar. Utöver det ingår moment där vetenskapsteori, forskningsmetoder och forskningsetik knutna till delkursens huvudområde presenteras och tillämpas. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten, gruppredovisningar, undervisningsförberedande uppgifter, grupphandledning och seminarier, och bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier på egen hand.Delkurs 2 - Utvecklingspsykologi (7.5 hp)Människans utveckling beskrivs i ett livsloppsperspektiv. Olika aspekter av utvecklingen, till exempel kognition och emotion, beskrivs i relation till respektive utvecklingsfas. Samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer för utvecklingen belyses och genusfrågor diskuteras. Utöver det ingår moment där vetenskapsteori, forskningsmetoder och forskningsetik knutna till delkursens huvudområde presenteras och tillämpas. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten, gruppredovisningar, undervisningsförberedande uppgifter, grupphandledning och seminarier, och bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier på egen hand.Delkurs 3 - Socialpsykologi (7.5 hp)Socialpsykologi avser det psykologiska studiet av individers tankar, känslor och beteenden i sociala sammanhang. I delkursen behandlas exempelvis följande frågeställningar: Hur påverkas vi av andra människors närvaro vid prestation? Hur påverkas vi av socialt inflytande, så som konformitet och lydnad? Hur formas och ändras våra attityder? Vad påverkar prosocialt beteende? Utöver det ingår moment där vetenskapsteori, forskningsmetoder och forskningsetik knutna till delkursens huvudområde presenteras och tillämpas. Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten, gruppredovisningar, undervisningsförberedande uppgifter, grupphandledning och seminarier och bygger på att studenten mellan undervisningstillfällena bedriver litteraturstudier på egen hand.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi - grunder

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön