Visa allastudier.se som: Mobil

Public Choice

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum

Public Choice

Denna kurs utgår från en syn på människan som en rationell nyttomaximerare. Det betyder att människan vill få så mycket välbefinnande för sig själv som möjligt, och väljer de bästa tillvägagångssätten för att nå dit. Många nationalekonomer och andra samhällsvetare utgår från att människan beter sig så, och denna kurs tillämpar detta synsätt på mänskligt beteende på politiska spörsmål. Till de viktigaste begreppen och analysmetoderna från tidigare exponering mot ämnet Nationalekonomi hör kollektiva nyttigheter och spelteori.Synen på politik som rationellt handlande har lett till ett stort forskningsområde som brukar kallas för "Public Choice", och kursen behandlar många klassiska resultat från detta område, såsom Medianväljarteoremet, Tieboutkonkurrens, och Condorcetparadoxen. Olika teoretiska skäl till varför rationella människor röstar, eller låter bli att rösta, diskuteras och jämförs med empiriska fynd. Vidare hjälper kursen studenten att förstå fenomen som varför många människor är så oinsatta och ointresserade av politik, trots att politik i hög grad påverkar deras liv; varför politiker ofta dras mot "mitten"; för- och nackdelar med politiska beslut på lokal kontra central nivå; hur ekonomiskt osund policy kan uppstå och bestå samt hur intressegrupper, som är små minoriteter av en befolkning, kan komma att ha stor inverkan på politiska beslut.

Förkunskaper

NEGA01 Nationalekonomi 30 hp alternativt NEGA07 Nationalekonomi för Pol. kand 30 hp. Gymnasiets Engelska kurs 6.Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Public Choice

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön