Visa allastudier.se som: Mobil

Rättskunskap II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Rättskunskap II

Rättskunskap II är en kurs i juridik som ingår i Pol kand-programmet. Kursen kan också läsas som fristående kurs. Du får möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper om de delar av rättssystemet som har med offentlig förvaltning att göra. I kursen ges bland annat en fördjupning i europarätten och allmän förvaltningsrätt samt en introduktion till den speciella förvaltningsrätten. Moment av problemorienterad karaktär, som till exempel rättsfallsanalyser och seminarier, kan förekomma.

Förkunskaper

RVGA11 Rättskunskap I 15 hp eller RVGA01 Juridisk översiktskurs 15 hp eller RVGA02 Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller RVGA42 Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning 15 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet