Visa allastudier.se som: Mobil

Religionsvetenskap 2

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2023

Distans
Vår 2023

Religionsvetenskap 2

Kursen består av fyra delkurser, där det religionsvetenskapliga studiet fördjupas och tematiseras.I delkurs 1 studeras religion som levd praktik och vad människor gör med sina kroppar, deras berättelser, deras värderingar och emotioner; här blir materiella och visuella dimensioner av religion viktiga ingångar för att kunna förstå text- och bildbruk samt ritualer, liksom hur religiösa rum och platser skapas och upprätthålls. I studiet av religiös visuell kultur berörs ikoniska och anikoniska bilder, antropomorfa och theriomorfa framställningar, samt hur historiska och samtida bildförbud och bildstrider kommer till uttryck i olika religiösa traditioner.Delkursen anlägger religionssociologiska och religionsantropologiska perspektiv på studiet av religion och berör centrala teoretiska begrepp som religiös synkretism, religiös hybriditet, folkreligiositet, populär religion och levd religion.Delkurs 2 belyser religiös socialisation, det vill säga hur religion traderas inom familjer och institutioner, men även hur individer kan "själv-socialisera sig" och söka sig till eller från en religiös tradition. Vad är det som får människor att bli religiösa? Eller som får dem att vända sig bort från en religiös tradition? Hur påverkas religion vid migration? Delkursen belyser vad religiösa erfarenheter kan vara. Därtill belyser kursen relationen mellan religion och våld genom att diskutera kontroversiella aspekter och företeelser som kan betecknas som "mörk religion", så som fanatisk, radikal och extrem religion, ritualiserat våld, heliga krig, apokalyptik, martyrskap. Delkursen berör även religiösa grupper som benämns kulter, sekter och nya religiösa rörelser. I delkursen anläggs religionspsykologiska och religionssociologiska perspektiv i studiet av religion.Delkurs 3 fokuserar på etiska och religionsfilosofiska problemställningar och de stora epistemologiska, ontologiska och existentiella frågor som människor ställt sig i olika kulturer och genom olika tider: vad kan vi veta om tillvaron och det gudomliga? Vad är ett gott liv? Hur ska vi leva våra liv? Vad kännetecknar en rätt handling och vad utmärker en god människa? Hur kan godhet och ondska finnas samtidigt? Andra centrala teman rör relationen mellan religion och vetenskap, liksom religionsdialog och religionskritik.Delkurs 4 belyser kulturmöten och samhälleliga förändringar som kolonialtiden förde med sig i olika delar av världen. Delkursen uppmärksammar hur kolonialtiden påverkade både inhemska religiösa traditioner i de koloniserade områdena och den religiösa utvecklingen i Europa. Studenten väljer i samråd med läraren en egen fördjupning kring ett geografiskt område för att studera Amerika, Afrika eller Asien och författar en vetenskaplig essä.

Förkunskaper

Minst betyget godkänd på 20 hp inom REG1F1 Religionsvetenskap 1 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Religionsvetenskap 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön