Visa allastudier.se som: Mobil

Reningsteknik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Reningsteknik

I kursen behandlas reningstekniker för kommunala och industriella avloppsvatten, dricksvattenrening, rökgasrening, marksanering och cirkulärekonomi där nya produkter utvinns ur avfallsflöden. Kursen består av föreläsningar och laborationer samt mindre projektuppgifter. I kursen introduceras dimensionering av olika enheter för ett avloppsreningsverk. Ett dimensioneringsunderlag författas som omfattar biologisk rening, kemisk fällning och flockning, avskiljning av slam genom sedimentation och flotation samt slamhantering och kvittblivning av slam.I kursen ingår också en fördjupningsuppgift med fokus på hur reningsteknik kan bidra till hållbar utveckling.

Förkunskaper

Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp och Miljökemi 7,5 hp. Motsvarighetsbedömning kan göras

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Reningsteknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön