Visa allastudier.se som: Mobil

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Kursen behandlar några olika receptionsteoretiska forskningsperspektiv och problematiserar begreppen text, läsare och läsning. Teorier från Wolfgang Iser, Lousie Rosenblatt, Stanley Fish och andra psykologiskt orienterade perspektiv diskuteras i samband med läsning av skönlitteratur och multimodala texter. Kurslitteraturen väljes i samråd mellan lärare och den studerande.En läskurs innebär självstudier.

Förkunskaper

Litteraturvetenskap 1-90 hp eller motsvarande.