Visa allastudier.se som: Mobil

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Kursen innehåller medicinsk vetenskap (15 hp). Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, studieuppgifter och basgruppsarbeten. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och evidensbaserad kunskap. Kursen genomförs som distansstudier. Studierna bedrivs enskilt och i basgrupp samt i form av närträffar på campus. Kursen är delvis nätbaserad och olika informations- och kommunikationstekniker används.Farmakologiska begrepp, deras innebörd och betydelse för läkemedelsförskrivning samt läkemedelsanvändning studeras. Vidare ingår läkemedelsinteraktioner och risker med läkemedelsanvändning. FASS och Läkemedelsboken används för att generera en säker hantering av läkemedel.Vidare fördjupas kunskaper om sjukdomstillstånd, diagnostik, undersökning och behandling relaterat till följande områden inom sjuksköterskans förskrivningsrätt; mun och svalg, mage och tarm, nutrition, sårbehandling, hudinfektioner, eksem, ansikte och hårbotten, hud, infektion, urinvägar och könsorgan, mödravård, smärta, öron-näsa-hals samt ögon.Pedagogik studeras i relation till undervisning av patienter. Utifrån forskning inom distriktssköterskans arbetsfält studeras kvantitativ metod och analyseras i hänseende till olika vetenskapliga studiers syfte, design, datainsamling och analysmetod samt dess reliabilitet och validitet. I sammanhanget bearbetas även hur olika statistiska metoder används. Forskningsetiska problem och överväganden bearbetas utifrån lagstiftning och regelverk relevanta för omvårdnadsforskning.Sjuksköterskans förskrivningsrätt samt läkemedelshantering utifrån aktuella författningar och styrdokument behandlas. Studenterna får träna att bedöma behov av hjälpmedel utifrån bedömningsstöd samt diskutera t.ex. inkontinenshjälpmedels påverkan på miljön. Dessutom övas tillämpning av receptförskrivning av läkemedel och förskrivning av hjälpmedel.

Förkunskaper

Svensk legitimation som sjuksköterska med 60 hp vidareutbildning, alternativt specialistsjuksköterskeexamen eller student i pågående specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska. Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön