Visa allastudier.se som: Mobil

Skrivutveckling och skrivundervisning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans

Skrivutveckling och skrivundervisning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv i svenskämnet. Kursen behandlar tidig läs- och skrivinlärning och strategier för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under kursen tillägnar sig studenten förståelse och färdigheter för att möta en heterogen elevgrupp och därmed är flerspråkighets- och jämställdhetsperspektiv centrala. Kursen handlar om olika teorier om och arbetssätt för elevers skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. Med utgångspunkt i centrala skrivdidaktiska diskurser behandlas olika texttyper, deras uppbyggnad och språkliga drag. Andra moment i kursen är grundläggande grammatiska begrepp och hur kunskaper om språkstruktur blir ett stöd för elevers läs- och skrivutveckling. Kursen ger på så vis studenten det metaspråk som är centralt i utveckling av barns litteracitet samt läs- och skrivutveckling. Dessutom behandlas hur digitala verktyg och multimodala resurser kan integreras i undervisningen för att stödja elevers skrivutveckling.

Förkunskaper

S1GDK1 Tidig läs- och skrivutveckling. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Skrivutveckling och skrivundervisning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön