Visa allastudier.se som: Mobil

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Spanska I: Modern spanskspråkig text

I kursen läses aktuella texter, såsom tidningstexter, sakprosa och berättelser från den spanskspråkiga världen. Fokus läggs på innehåll och form, bland annat ordförråd, idiomatiska uttryck och fraser. Syftet med detta är att utveckla din förmåga att förstå och diskutera sakprosatexter från den spansktalande världen. Du får också träna på att skriva berättelser, sammanfattningar och argumentationer på spanska, samt diskutera dessa texter med dina kurskamrater. Spanskämnet vid Karlstads universitet strävar efter att kvalitetssäkra kurserna vi erbjuder. Därför ingår närträffar av examinatorisk, informativ och utvärderande karaktär. För distansstudenter som läser Modern spanskspråkig text, ingår inga obligatoriska campusträffar under terminen, men virtuell närvaro enl. schema är ett kriterium för att bli godkänd i kursen. Detta framgår i studiehandledningen som presenteras inför ny termin på kurstorget.VIKTIGT FÖR DIG SOM ANMÄLER DIG TILL DISTANSKURSEN!Du behöver:- fast bredbandsuppkoppling- USB headset med mikrofon- webbkameraGå också in på Kaus hemsida, där kontaktuppgifter till Lärstöd finns till din hjälp gällande it-frågor. http://www.kau.se/ar-student/it-stod

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A2 (Moderna språk - spanska 3), - områdesbehörighet 2 (Spanska Steg 3, Engelska B) med undantag för Engelska B eller - kurserna ESGN01 Spanska nybörjarkurs 1 15 hp och ESGN02 Spanska nybörjarkurs 2 15 hp.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet