Visa allastudier.se som: Mobil

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Kursen syftar till att utveckla din kommunikativa kompetens i spanska som främmande språk med stöd av icke-verbal kommunikation. Genom teoretiska studier och praktiska övningar förvärvas kunskaper om hur icke-verbal kommunikation kan fungera som strategi när du uttrycker dig på spanska. Du kan mycket väl tillägna dig kunskaperna även om du inte arbetar som lärare, vilket kursnamnet lite missvisande ger sken av. Alla med rätt förkunskaper (60 hp spanska) är varmt välkomna att ansöka.För distansstudier i denna kurs ingår inga obligatoriska campusträffar under terminen, men virtuell närvaro enl. schema är ett kriterium för att bli godkänd i kursen. Detta framgår i studiehandledningen som presenteras inför ny termin på kurstorget.VIKTIGT FÖR DIG SOM ANMÄLER DIG TILL DISTANSKURSEN!Du behöver:- fast bredbandsuppkoppling- USB headset med mikrofon- webbkameraGå också in på Kaus hemsida, där kontaktuppgifter till Studentsupporten finns till din hjälp gällande it-frågor. https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/it-stod-till-studenter

Förkunskaper

Spanska 60 hp varav 30hp på G1F-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan göras.