Visa allastudier.se som: Mobil

Spanska III: Spaniens historia och kultur

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Spanska III: Spaniens historia och kultur

I kursen beskrivs och identifieras relevanta historiska och kulturella företeelser i Spaniens historia från 1400-talet fram till nutid. I kursen analyseras och diskuteras kritiskt olika interkulturella perspektiv på relationer mellan litteratur, språk och kultur. Spanskämnet vid Karlstads universitet strävar efter att kvalitetssäkra kurserna vi erbjuder. Därför ingår närträffar av examinatorisk, informativ och utvärderande karaktär. För distansstudenter som läser Spaniens historia och kultur, ingår inga obligatoriska campusträffar under terminen, men virtuell närvaro enl. schema är ett kriterium för att bli godkänd i kursen. Detta framgår i studiehandledningen som presenteras inför ny termin på kurstorget.VIKTIGT FÖR DIG SOM ANMÄLER DIG TILL DISTANSKURSEN!Du behöver:- fast bredbandsuppkoppling- USB headset med mikrofon- webbkameraGå också in på Kaus hemsida, där kontaktuppgifter till Lärstöd finns till din hjälp gällande it-frågor. http://www.kau.se/ar-student/it-stod

Förkunskaper

Spanska 60 hp varav 30hp hp på G1F- nivå eller högre.Motsvarandebedömning kan göras.