Visa allastudier.se som: Mobil

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Kursen fokuserar på kulturens och vardagslivets medialisering i relation till rumslighet och mobilitet. Kursen ger studenten redskap att förstå hur medier formar vår dagliga tillvaro och de platser på vilka vår vardag kan utspela sig, men också hur vår dagliga medieanvändning betingas av dessa platsers specifika egenskaper. Platser som berörs är alltifrån våra arbetsplatser, bostäder och omgivande boendemiljöer till kollektivtrafik, affärer, gym och sociala medier. Kursen tränar studenten i att analysera medialiseringens konsekvenser utifrån sociala kategorier som exempelvis klass, genus, och etnicitet. Ett särskilt fokus ligger på mediernas ökande betydelse för vårt arbetsliv och de sociala konsekvenser som denna utveckling bär med sig, inbegripet exempelvis utsuddade gränser mellan arbete och fritid, arbetets ökade mobilitet, nya typer av arbete, arbetsmarknader och arbetsplatser samt nya typer av kontroll och övervakning. Kursen behandlar även metodologi med relevans för kursens studieområde och förbereder studenten för att kunna planera, dokumentera, genomföra och analysera resultaten av en avgränsad studie om kulturens och vardagslivets medialisering i relation till rumslighet och mobilitet.

Förkunskaper

90 hp kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap varav minst 30 hp på G2F-nivå eller motsvarande inkl. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön