Visa allastudier.se som: Mobil

Språkhistoria och nordistik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Språkhistoria och nordistik

Att studera språkhistoria är ett sätt att se hur språk kan förändras på olika plan och också att se hur dagens språk är en del av en pågående förändring. Att studera språkhistoria ger också tillfälle att vidga sina vyer genom att ta del av äldre texter. I denna kurs får du studera hur svenska språket sett ut vid olika tider och du får träna på att förklara äldre texter utifrån lämpliga handböcker. I kursen behandlas också grunderna i danska och/eller norska, och här presenteras olika kommunikationsstrategier som används när talare av olika nordiska språk möts.

Förkunskaper

Svenska, 1-30 hp eller motsvarande.