Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Statistik II

Efter en inledande statistikkurs på 15 hp kan du på distans läsa vidare på denna kurs.Kursen behandlar speciellt hypotestest, både parametriska och icke-parametriska. I kursen introduceras även områdena regressionsanalys, tidsserier, prognosmetodik, index samt beslutsteori.

Förkunskaper

Matematik C från gymnasiet samt Statistik 15 hp.