Visa allastudier.se som: Mobil

Statsvetenskap II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Statsvetenskap II

Det som vi traditionellt inrymmer i begreppet, det politiska, utmanas på flera håll. Processer som globalisering, europeisering och medialisering ställer andra krav på dig i ditt framtida yrkesval. Vi lyfter fram tre viktiga samhällsrörelser under kursen: Den starkare betoningen på regioner, det glokala beroendet (att arbeta i en svensk kommun idag kräver en internationell blick) samt att samhällsbygge idag sker alltmer i nätverksform. Din framtida arbetsmarknad står under kraftig förändring. För att hantera en komplex situation krävs teoretiska och begreppsliga verktyg samt en förmåga att sätta företeelser i ett större sammanhang. Kursen syftar mot fördjupade kunskaper om politik och samhällsfrågor med betoning på de samtida processer som påverkar politikens och förvaltningens möjligheter i ett flernivåperspektiv. Särskilt beaktas det lokala och regionala i ett globalt perspektiv. OBSERVERA: Kursen ges både på distans (takt 50%) och vid campus (takt 100%) med start på hösten. Se Fler alternativ under aktuell termin till höger. Distanskursen bygger på fem fysiska träffar i Karlstad (lördagar) över två terminer, då närvaro i Karlstad är förväntad. Examinerande moment förekommer på dessa fysiska träffar, bl.a. slutseminariet i slutet på vårterminen.

Förkunskaper

Minst 22.5 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet