Visa allastudier.se som: Mobil

Statsvetenskap II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Statsvetenskap II

Det som vi traditionellt inrymmer i begreppet, det politiska, utmanas på flera håll. Processer som globalisering, europeisering och medialisering ställer andra krav på dig i ditt framtida yrkesval. Vi lyfter fram tre viktiga samhällsrörelser under kursen: Den starkare betoningen på regioner, det glokala beroendet (att arbeta i en svensk kommun idag kräver en internationell blick) samt att samhällsbygge idag sker alltmer i nätverksform. Din framtida arbetsmarknad står under kraftig förändring. För att hantera en komplex situation krävs teoretiska och begreppsliga verktyg samt en förmåga att sätta företeelser i ett större sammanhang. Kursen syftar mot fördjupade kunskaper om politik och samhällsfrågor med betoning på de samtida processer som påverkar politikens och förvaltningens möjligheter i ett flernivåperspektiv. Särskilt beaktas det lokala och regionala i ett globalt perspektiv. OBSERVERA: Kursen ges både på distans (takt 50%) och vid campus (takt 100%) med start på hösten. Se Fler alternativ under aktuell termin till höger. Distanskursen bygger på fem fysiska träffar i Karlstad (lördagar) över två terminer, då närvaro i Karlstad är förväntad. Examinerande moment förekommer på dessa fysiska träffar, bl.a. slutseminariet i slutet på vårterminen.

Förkunskaper

Minst 22.5 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hp, eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön