Visa allastudier.se som: Mobil

Statsvetenskap III

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Statsvetenskap III

Kursen ger fördjupade kunskaper om politikvetenskapliga begrepp och politikvetenskaplig teoritradition. Den syftar också till att fördjupa förmågan till förståelse och analys av politik som process samt av politiska händelser, institutioner och idéer. Kursen lägger stor vikt vid vetenskaplig metod och analys, varvid också en självständig undersökningsuppgift (uppsats) utförs.

Förkunskaper

Kursen SVGA50, Statsvetenskap A 30 hp och minst 22.5 hp från kursen SVGB50, Statsvetenskap II 30 hp vari ska ingå delkurserna Metod 7.5 hp och Självständigt forsknings- och utredningsarbete 7.5 hp eller motsvarande. För sökande från Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) med utgång i statsvetenskap, minst 135 hp från programmet.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet