Visa allastudier.se som: Mobil

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Under kursen behandlas statsvetenskaplig metod och metodologi. Detta inkluderar centrala metodbegrepp, olika metodologiska perspektiv, vad som kännetecknar ett vetenskapligt forskningsproblem, olika typer av forskningsdesign samt kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Exempel på analysmetoder som behandlas är textanalys, diskursanalys, regressionsanalys och faktoranalys. Även olika insamlingsmetoder, såsom intervju- och enkätmetodik, och urvalsmetoder behandlas. Forskningsetik och dess relation till vetenskapliga krav på intersubjektivitet (transparens) diskuteras. Studenternas egna texter, andra vetenskapliga arbeten och andra typer av texter, till exempel policyunderlag diskuteras och seminariebehandlas.Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsmoment, till exempel workshops.

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande 180 hp med huvudområde Statsvetenskap. Gymnasiets Svenska 3, Svenska B, Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön