Visa allastudier.se som: Mobil

Stokastiska metoder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Stokastiska metoder

Kursens syfte är att ge kunskaper i sannolikhetslära och grundläggande metoder från matematisk statistik som är relevanta i tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar.

Förkunskaper

Matematik 30 hp, inklusive kurserna Analys och geometri, 7,5 hp, samt Flervariabelanalys, 7,5 hp, varav minst 15 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet