Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Kursen syftar till att den studerande vidare utvecklar ämneskunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv relevanta för svenskundervisningen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokus läggs vid grundläggande kunskaper om dokumentation och bedömning av elevers lärande samt läs- och skrivsvårigheter. VFU-kursen syftar till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande genom att med utgångspunkt i möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och utveckling.

Förkunskaper

LPGG01, LPGG02 samt LPGG04 och minst ytterligare 30hp ämnesstudier från LPGG06, LPGG07 och LPGG08, skall vara godkända.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön