Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska III med didaktisk inriktning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Karlstad
Sista ansökan: 2020-04-14

Svenska III med didaktisk inriktning

Svenska III med didaktisk inriktning, 30 hp, utgörs av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Studenten fördjupar sina ämneskunskaper inom litteraturvetenskap och svenska språket samt förbereds genom verksamhetsförlagd utbildning inför sitt kommande yrke som lärare.Delkurs 1 Gränsöverskridande strategier i litteratur och forskning:I delkursen behandlas skönlitteratur och andra fiktionstexter, litteraturteori och forskning som på olika sätt flyttat gränserna för den litteraturvetenskapliga praxisen och/eller utmanat litterära traditioner.Delkurs 2 Språkhistoria och nordiska språk:I delkursen förenas det litteraturvetenskapliga och det språkvetenskapliga perspektivet i ett studium av äldre svenska texter och av texter på norska och danska. Här breddas och fördjupas innehållet från tidigare delkurser i Svenska I, II och III, och studenterna får reflektera över olika sätt att förena litterära och språkliga infallsvinklar i undervisningen.Delkurs 3 Verksamhetsförlagd utbildning 1 eller 2 I delkursen möter studenten det praktiska arbetet på en skola. Studenten får reflektera över allmänna skolrelaterade frågor men också planera, genomföra och utvärdera egen undervisning inom svenskämnet. Delkurs 4 Språkvariation:I delkursen behandlas olika typer av variation inom talad och skriven svenska. Studenten får här tillämpa den språkvetenskapliga begreppsapparat som tillägnats i Svenska II i skiftande sammanhang. I delkursen diskuteras både forskningsmetoder och undervisningsmetoder inom området.

Förkunskaper

SVGL01 godkänd samt SVGL12 varav minst 22,5 godkända

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön