Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska språket i teori och praktik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Svenska språket i teori och praktik

I denna kurs studerar vi det svenska språket och det svenska språkbruket ur en rad olika infallsvinklar. Det handlar om språkliga nivåer som ord, grammatik och text men även om övergripande frågor som normer, attityder och variation. Kursen ger en god grund både för fortsatta språkstudier och för yrkesmässig användning av svenska språket i samband med exempelvis språkrådgivning och textproduktion.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.