Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska språket i teori och praktik II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Svenska språket i teori och praktik II

I denna kurs fördjupas studiet av det svenska språket och det svenska språkbruket i nutid och genom historien. Här behandlas även grunderna i danska och/eller norska. Grammatiska moment vävs in som en strimma och kursdeltagarna får möta aktuell forskning inom olika områden. Kursen innehåller träning i skriftlig och muntlig färdighet, och det ges rikliga tillfällen att diskutera kursinnehållet.

Förkunskaper

Svenska, 1-30 hp eller motsvarande