Visa allastudier.se som: Mobil

Sverige i EU och EU i Sverige

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum

Sverige i EU och EU i Sverige

Europeisk integration handlar inte bara om aktiviteter på en överstatlig nivå utan påverkar också hur stater, regioner och kommuner hanterar EU-relaterade frågor. Debatter om för eller emot EU har ersatts av diskussioner om hur medlemsstater bäst drar nytta av ett medlemskap i EU. Som en följd av denna utveckling kan ett differentierat mönster av hur integrationen påverkar stater och subnationella aktörer urskiljas, vilket diskuteras under kursen. Med denna bakgrund, och med svenska europeiseringsprocesser som utgångspunkt, erbjuder denna kurs fördjupad kunskap om olika vägar för hur EU påverkar medlemsstaterna och hur de anpassar sin verksamhet i relation till utmaningar från politiska processer på EU-nivå. Dessa anpassningsprocesser berör alla politiska nivåer inom staten. Hur mycket varierar mellan olika politikområden och olika aktörer. I kursen belyses särskilt hur regionala och lokala aktörer strategiskt väljer att hantera EU-frågor. Hur subnationella aktörer framgångsrikt kan påverka EU diskuteras och problematiseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Kursen ger kunskaper och färdigheter användbara för både en professionell karriär relaterat till ett flernivåsystem samt för framtida forskarstudier i europeiska integrationsprocesser.Undervisning på kursen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer/tillämpningsövningar, exkursioner och seminarier.I kursen kan en självfinansierad studieresa till Bryssel ingå. Mer information om studieresan så som självfinansiering, planering och besök ges senast vid terminsstart den termin som kursen ges.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå inklusive ett examensarbete på 15 hp inom ett samhällsvetenskapligt ämne, särskild behörighet i statsvetenskap 30 hp eller motsvarande, Gymnasiets Svenska 3, Svenska B, Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller motsvarande.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sverige i EU och EU i Sverige

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön