Visa allastudier.se som: Mobil

Teknik för hållbarhetsbedömning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Teknik för hållbarhetsbedömning

Modul I Miljöbedömning:(a) Materialflödesanalys (MFA)1. Analys, utvärdering och utformning av antropogena system (företag, städer, länder, världen)2. Använda materialflödesanalys för att: - förutse förändringar i systemet med avseende på efterfrågan och emissioner - tolka förändringar vad gäller konsekvenser för miljön, resursskydd, sysselsättning eller geopolitiska förhållanden, - identifiera möjligheter att påverka system i önskad riktning3. Terminologier, systemdefinition, indikatorval, känslighetsanalys, dataavstämning, dynamisk modellering4. MFA som föregångare till LCA (Livscykelanalys)(b) Livscykelanalys (LCA)1. Modellering av olika miljöeffekter (för exempel: klimatförändring, toxicitet, markanvändning osv) på produkter och tjänster2. Användning av olika metoder för miljö-bedömningModul II Socioekonomisk analys:(a) Livscykelkostnadsanalys (LCCA)1. Kostnadskategorier, inkomstkategorier, nuvärdesberäkningar, rabatter och deras betydelse2. Skillnader i fastställande av återbetalningsperioder, applicerande till projekt utifrån nuvärdet, införande av miljökostnader för att integrera miljömässiga och ekonomiska aspekter i beslutsfattande(b) Social livscykelanalys (S-LCA)1. Introduktion till S-LCA-metodiken2. Kriterier och indikatorer3. Fallstudier från litteraturenModul III Grupprojekt:Studenterna får tillämpa teorierna från de två första modulerna och arbeta i grupp med ett projekt som tilldelats dem. Innehållet för projektarbetet kan anpassas till forskningsverksamheten inom institutionen, exempel från industrin eller utifrån studenters önskemål.

Förkunskaper

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller motsvarande.För programstudenter: 75 hp godkända kurser inom Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik eller Civilingenjörsprogrammet energi- och miljöteknik alternativt antagen till Påbyggnadsprogrammet i energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen.För fristående kurs: Godkända högskolestudier motsvarande 90 hp, varav 15 hp inom energiteknik samt 15 hp inom matematik. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Teknik för hållbarhetsbedömning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön