Visa allastudier.se som: Mobil

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
12 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Karlstad

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

I takt med stigande energipriser ökar behovet av energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Energibesparande åtgärder som kan ge framtida fuktskador om de blir utförda i konstruktioner som ej var lämpade för detta. Fastighetsbestånd blir allt äldre och renoveringsbehovet ökar. Att inneha kunskap kring våra fastigheters tekniska system och deras samspel med husets övriga byggnadskonstruktioner blir allt viktigare oavsett om du är en byggare, mäklare eller förvaltare. En kunskap som är viktig för att du ska kunna "ställa krav" på energiprestanda och innemiljö.Kursen behandlar:- alla olika tekniska installationer i våra småhus och flerbostadshus, dess funktion samt vad man kan förvänta sig kring framtida drift och kostnader.- olika riskkonstruktioner som har förekommit genom åren, dess konstruktion, fysikaliska teorier kring vad som medfört att de är riskkonstruktioner samt hur man kan undvika/åtgärda konstruktionerna.- energianalyser av fastigheter och energisparande åtgärder som inte medför risk för framtida fuktskador.- analysmetodik för att kunna utföra besiktningar av tekniska system och konstruktioner för att kunna värdera vad/vilka lösningar/konstruktioner som är bra respektive vilka som medför risker.Kursen innefattar både teori och praktik och efter genomförd kurs kommer studenten att vara väl bevandrad inom området och inneha kunskap som bl.a. innebär att kunna förmedla innehållet och besiktningsförfarandet kring framtagande av överlåtelseprotokoll och energideklarationer

Förkunskaper

Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdebehörighet 4) samt Byggteknikens grunder (BYGA93) (12 hp) alternativt Husbyggnadsteknik (BYGA11) (7,5hp).Eller:Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4) samt Byggteknikens grunder (BYGA93) (12hp) alternativt Husbyggnadsteknik (BYGA11) (7,5hp).

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön